OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dodano 2013-10-30 09:32:29

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014"

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Dodano 2013-10-30 08:21:55

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014"

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodano 2013-10-28 12:23:32

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014"

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dodano 2013-10-17 12:21:23

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014

Czytaj dalej


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dodano 2013-09-06 18:50:34

Zakup i montaż barier przeciwbłotnych

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodano 2013-08-05 14:37:47

Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Górze.

Czytaj dalej


 Poprzednie >>