Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano 2018-08-28 14:40:38

Zamawiający - Powiat Górowski informuje o udzieleniu zamówienia na zadanie: Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinką poboczy: Droga powiatowa 1068D Witoszyce-Wioska-Siciny od km 0+000 do km 2+000

Czytaj dalej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano 2018-08-17 12:02:50

Zamawiający - Powiat Górowski informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie - „Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinką poboczy: Droga powiatowa 1068D Witoszyce-Wioska-Siciny od km 0+000 do km 2+000

Czytaj dalej


Informacja z otwarcia ofert

Dodano 2018-08-02 13:46:59

Zamawiający - Powiat Górowski w dniu 2 sierpnia 2018 r. dokonał otwarcia ofert na zadanie - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinką poboczy na drodze powiatowej 1068D Witoszyce-Wioska-Siciny

Czytaj dalej


Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinką poboczy. Droga powiatowa 1068D Witoszyce-Wioska-Siciny

Dodano 2018-07-17 20:58:36

Powiat Górowski: Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinką poboczy: Droga powiatowa 1068D Witoszyce-Wioska-Siciny od km 0+000 do km 2+000.

Czytaj dalej