Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Dodano 2018-01-18 18:47:04

Unia Europejska Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dodano 2017-12-11 11:05:24

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Górze

Czytaj dalej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano 2017-12-06 13:31:26

Dot. postępowania przetargowego na: ,, Wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Górze”

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dodano 2017-11-28 11:49:28

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Górze

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Dodano 2017-10-30 17:55:24

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodano 2017-10-18 10:50:01

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

Czytaj dalej


 Poprzednie >>