Zintegrowani

Dodano 2018-12-05 07:04:48

Powiat Górowski w okresie 24 miesięcy od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. w partnerstwie z 10 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego, rozpoczął realizację projektu pn. „ZINTEGROWANI” o numerze umowy: RPDS.09.01.01-02-0049/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Czytaj dalej


Przebudowa budynku byłego internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych

Dodano 2017-11-07 19:20:18

W oparciu o przekazany przez Powiat Górowski w formie darowizny Gminie Góra budynek byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Górze realizowany jest projekt partnerski „Przebudowa budynku byłego internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych”

Czytaj dalej


Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych

Dodano 2017-11-07 19:18:44

W oparciu o przekazany przez Powiat Górowski w formie darowizny Gminie Góra budynek byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Górze realizowany jest projekt partnerski „Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych”

Czytaj dalej