Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Dodano 2018-10-24 13:40:25

Powiat Górowski informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018-IV kw.

Czytaj dalej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano 2018-10-16 12:20:12

Zamawiający - Powiat Górowski informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na:"Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018-IV kw"

Czytaj dalej


Informacja z otwarcia ofert

Dodano 2018-10-11 14:04:41

Otwarcie ofert odbyło się w Starostwie Powiatowym w Górze przy ul. Mickiewicza 1, dnia 11.10.2018 r., o godz. 10:30

Czytaj dalej


Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane

Dodano 2018-09-26 13:14:26

Powiat Górowski przystępuje do realizacji zamówienia publicznego pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018-IV kwartał"

Czytaj dalej