Podpisanie umowy na modernizację dróg powiatowych

Dodano 2019-07-17 11:19:24

W dniu 16 lipca 2019 roku, pomiędzy Powiatem Górowskim reprezentowanym przez Starostę Górowskiego Kazimierza Boguckiego oraz Wicestarostę Grzegorza Kordiaka a przedsiębiorstwem AGO DROGI Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich, została zawarta umowa na zadanie pn.: ”Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej przez zastosowanie emulsji asfaltowej i grysów twardych przy użyciu remontera drogowego typu patcher”

Czytaj dalej


Posiedzenie Rady Rynku Pracy

Dodano 2019-07-17 10:41:14

16 lipca 2019 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy z udziałem Starosty Górowskiego Kazimierza Boguckiego oraz Wicestarosty Grzegorza Kordiaka, który w radzie zasiada jako przedstawiciel organów jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj dalej


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje

Dodano 2019-07-15 15:06:48

W okresie wakacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze funkcjonuje w niezmienionych godzinach pracy. Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać do sekretariatu w godzinach 7.00-15.00 pod nr tel. 65 544 12 77

Czytaj dalej


Kampania edukacyjna Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dodano 2019-07-15 13:54:37

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”

Czytaj dalej


Wybrano Prezesa KZN w Górze

Dodano 2019-07-12 14:04:17

10 lipca br. w Domu Kultury w Górze odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Niewidomych w Górze. Spotkanie rozpoczęła Prezes Koła Maria Tylicka witając wszystkich bardzo serdecznie. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w tym roku członka Koła

Czytaj dalej


„GraduatON”

Dodano 2019-07-12 13:17:00

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej


 Poprzednie >>