[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wydział Komunikacji i Dróg informuje


Dodano dnia 2020-04-01 13:23:25

Wydłużenie do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego.
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono