Starosta Górowski informuje

Dodano 2018-06-18 15:29:05

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czytaj dalej


Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano 2018-05-18 13:37:49

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

Czytaj dalej