[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Ogłoszenie o zamówieniu


Dodano dnia 2018-05-18 13:37:49

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono

Zdjęcie: Ogłoszenie o zamówieniu Plik do pobrania: zalacznik_nr_1_do_dzialu_ii_siwz.pdf
Plik do pobrania: siwz_dzial_i.pdf
Plik do pobrania: siwz_dzial_ii.pdf
Plik do pobrania: siwz_dzial_iii.pdf
Plik do pobrania: siwz_dzial_iv.pdf