Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dodano 2018-08-08 13:27:28

Zamawiający - Powiat Górowski zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie - Obustronne wykonanie ścinki poboczy szerokości po 1,0m do 10cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10km : Droga powiatowa 1068D Witoszyce-Wioska-Siciny od km 3+240 do km 4+440

Czytaj dalej


Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ

Dodano 2018-07-30 13:16:31

W związku ze złożonymi w dniu 24.07.2018 r. zapytaniami, dotyczącymi treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Powiat Górowski (Zamawiający) udziela odpowiedzi

Czytaj dalej


Ogłoszenie o zamówieniu - Obustronne wykonanie ścinki poboczy szerokości po 1,0m do 10cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10km. Droga powiatowa 1068D Witoszyce-Wioska-Siciny

Dodano 2018-07-19 13:25:38

Powiat Górowski: Obustronne wykonanie ścinki poboczy szerokości po 1,0m do 10cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10km : Droga powiatowa 1068D Witoszyce-Wioska-Siciny od km 3+240 do km 4+440

Czytaj dalej