[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Zintegrowani


Dodano dnia 2018-12-05 07:04:48

Powiat Górowski w okresie 24 miesięcy od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. w partnerstwie z 10 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego, rozpoczął realizację projektu pn. „ZINTEGROWANI” o numerze umowy: RPDS.09.01.01-02-0049/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono