OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Dodano 2017-10-05 12:20:16

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dodano 2017-09-01 10:36:52

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2017.

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodano 2017-08-24 11:37:41

Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej – sekcje w układzie 2000, skala 1: 10 000: 6.158.09 i 6.159.09 (obręb miasto Wąsosz i okolice) oraz sekcje 6.161.06, 6.161.07, 6.162.06, 6.162.07 (obszar gminy Góra i gminy Niechlów), na podstawie projektu sporządzonego w roku 2015

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodano 2017-08-23 14:48:01

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2017.

Czytaj dalej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano 2017-08-23 13:56:34

Dot. postępowania przetargowego na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2017.

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodano 2017-08-10 14:18:28

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Modernizację osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej – sekcje w układzie 2000, skala 1: 10 000: 6.158.09 i 6.159.09 (obręb miasto Wąsosz i okolice) oraz sekcje 6.161.06, 6.161.07, 6.162.06, 6.162.07 (obszar gminy Góra i gminy Niechlów), na podstawie projektu sporządzonego w roku 2015”

Czytaj dalej


 << Następne   Poprzednie >>