OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodano 2013-07-26 11:53:31

Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65.

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodano 2013-07-25 11:32:50

Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodano 2013-07-16 14:19:51

Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodano 2013-07-10 11:10:23

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Górze

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dodano 2013-06-14 13:40:53

Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Górze.

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodano 2013-05-14 07:45:48

Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno - asfaltową 2

Czytaj dalej


 << Następne   Poprzednie >>