[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ


Dodano dnia 2018-07-02 15:45:24

W związku ze złożonymi w dniu 28 czerwca 2018 r. zapytaniami, dotyczącymi treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Powiat Górowski (Zamawiający), udziela odpowiedzi...
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono