[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Dodano dnia 2018-07-02 15:49:13

Powiat Górowski (Zamawiający) dokonuje zmiany ogłoszenia 576991-N-2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono