[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ


Dodano dnia 2018-07-02 15:55:01

W związku ze złożonymi w dniu 02.07.2018 r. zapytaniami, dotyczącymi treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Powiat Górowski (Zamawiający), udziela odpowiedzi
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono