[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Klauzula informacyjna ZP-2. Zamówienia publiczne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych – osoby związane z realizacją zamówienia z wyłączeniem wykonawcy


Dodano dnia 2019-07-05 10:13:25