[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wykaz klauzul informacyjnych


Dodano dnia 2019-07-05 10:27:48

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań na Stanowisku ds. zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Górze
Klauzula informacyjna ZP-1.
Zamówienia publiczne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych – oferent/wykonawca


Klauzula informacyjna ZP-2.
Zamówienia publiczne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych – osoby związane z realizacją zamówienia
z wyłączeniem wykonawcy


Klauzula informacyjna ZP-3.
Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro