[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Ogłoszenie Starosty Górowskiego


Dodano dnia 2019-07-09 14:30:26

Starosta Górowski informuje w imieniu Zarządu Powiatu Górowskiego, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Górze na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Górowskiego przeznaczonej do dalszego najmu w trybie bezprzetargowym
1. Położenie nieruchomości: Góra, ul. Armii Polskiej 8,

2. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy stanowiący własnosć Powiatu Górowskiego zlokalizowany w budynku przy ul. Armii Polskiej 8 na działce nr 1072/1, o pow. 0,3497 ha.

- pomieszczenie nr 116, 117, 118, 121 o łącznej powierzchni 63,76 m2 - miesięczny czynsz 746 zł netto,

3. Tryb- bezprzetargowy - oddanie w najm na okres 3 lat,

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia,

5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: Wysokość opłat zostanie doprecyzowana w umowie najmu, a termin wnoszenia do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc,

6. Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze na okres 21 dni, tj. od dnia 29.06.2019 r. do dnia 18.07.2019 r.,

Po upływie tego terminu będzie zawierana umowa najmu na w/w pomieszczenie.Ogłoszenie w załączeniu

Zdjęcie: Ogłoszenie Starosty Górowskiego Plik do pobrania: wykaz_armii_polskiej_8.pdf