[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Święto Policji 2019


Dodano dnia 2019-07-30 11:19:01

26 lipca 2019 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze Starosta Górowski Kazimierz Bogucki oraz Wicestarosta Grzegorz Kordiak wzięli udział w uroczystej zbiórce Komendy Powiatowej Policji w Górze z okazji obchodów Święta Policji oraz 100 rocznicy powołania Policji Państwowej. Uroczystość była okazją do nagrodzenia wyróżniających się policjantów oraz policjantek.
Wśród zaproszonych gości, których przywitał Komendant Powiatowy Policji w Górze młodszy inspektor Jacek Gregor, znaleźli się I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Piotr Leciejewski, Starosta Górowski Kazimierz Bogucki wraz z Wicestarostą Grzegorzem Kordiakiem, Wójt Gminy Jemielno Anita Sierpowska, Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź, Zastępca Burmistrza Góry Piotr Głowacki, Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Ryszard Wawer, byli Komendanci Powiatowi Policji w Górze, oraz dyrektor DK Danuta Piwowarska-Berus. Liczną grupę obecnych na sali stanowi emerytowani policjanci, dla których to święto jest ciągle ważne, a także rodziny czynnych górowskich funkcjonariuszy.
W tym roku na wyższe stopnie policyjne zostało mianowanych 16 funkcjonariuszy. Awanse otrzymali: młodszy inspektor Jacek Gregor, podinspektor Grzegorz Zieliński, komisarz Daniel Panek, komisarz Agnieszka Połczyk, aspirant sztabowy Łukasz Gęstwa, starszy aspirant Tomasz Matuszewski, aspirant Maciej Kaczmarek, aspirant Michał Łynko, młodszy aspirant Marek Gizicki, młodszy aspirant Paweł Kaczmarek, sierżant sztabowy Marek Kokot, starszy sierżant Patryk Morżak, sierżant Narcyz Gendera, sierżant Mikołaj Jagodziński, starszy posterunkowy Paweł Chocianowski, starszy posterunkowy Mateusz Duda.
Komendant Powiatowy Policji w Górze mł. insp. Jacek Gregor w dowód uznania za długoletnią pracę wręczył podziękowania pracownikom cywilnym: z okazji jubileuszu 35-lecia pracy Danucie Szwed oraz z okazji jubileuszu 30-lecia pracy Grażynie Lisowskiej.
Starosta Górowski Kazimierz Bogucki za zajęcie I miejsca w finale wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” wyróżnił sierżanta sztabowego Zbigniewa Sosińskiego.
Ponadto Starosta Górowski Kazimierz Bogucki za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił niżej wymienionych funkcjonariuszy: aspiranta sztabowego Janusza Konopnickiego, aspiranta sztabowego Arkadiusza Banaszaka, młodszego aspiranta Marcina Szostaka, sierżanta sztabowego Krystiana Kurowskiego, sierżanta sztabowego Marcina Chocianowskiego, oraz pracowników cywilnych Agnieszkę Podliską oraz Seweryna Szelążka.
Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz za wzorową pracę i służbę wyróżniła niżej wymienionych funkcjonariuszy: nadkomisarza Grzegorza Biernata, aspirant sztabową Mariolę Pudełek, aspiranta sztabowego Jana Rydzika, aspirant Magdalenę Urbaniak oraz pracowników cywilnych Teresę Wirhanowicz i Katarzynę Olechowską.
Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź za wzorowe wykonywanie obowiązków wyróżnił funkcjonariusza Rewiru Dzielnicowych w Wąsoszu starszego aspiranta Tomasza Matuszewskiego.
Wójt Gminy Jemielno Anita Sierpowska za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżniła aspiranta sztabowego Juliana Całko.
Gmina Niechlów za wzorową służbę wyróżniła funkcjonariusza Rewiru Dzielnicowych aspiranta sztabowego Marka Berusa.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów za zasługi patriotyczne i działalność dla Związków Zawodowych Krzyżem Niepodległości odznaczył Danutę Piwowarską – Berus.
Wszystkim awansowanym, nagrodzonym oraz odznaczonym gratulujemy.
Zdjęcia w galerii.

Wykorzystano materiał Oficera Prasowego KPP w Górze kom. Agnieszki Połczyk