[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych


Dodano dnia 2019-09-02 08:38:15


Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnej należy:
1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
2. Kierowanie pionem ochrony.
3. Prowadzenie kancelarii tajnej.