[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

"Życie Powiatu"


Dodano dnia 2019-09-25 14:05:08

Starostwo Powiatowe w Górze w bezpłatnym miesięczniku społeczno-kulturalnym "Życie Powiatu" od lipca 2019 r. zamieszcza dwie strony artykułów poświęconych Powiatowi Górowskiemu
Miesięcznik społeczno-kulturalny ukazuje się 30 dnia każdego miesiąca.

Redaktor naczelny: Beata Wróblewska
Adres redakcji: Siciny 121, 56-215 Niechlów
tel. 601 719 013
e-mail: gazeta@zyciepowiatu.pl

www. facebook.pl