[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

KONSULTACJE SPOŁECZNE


Dodano dnia 2019-10-09 14:15:07

Starosta Górowski ogłasza konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono