[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Edukacja online w szkołach w powiecie górowskim


Dodano dnia 2020-03-30 14:31:41

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze wraz z Górowskim Zespołem Nauczycieli Informatyki – siecią współpracy i samokształcenia działającą przy Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Górze systematycznie pomaga wdrażać edukację online w szkołach powiatu górowskiego
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono