[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze


Dodano dnia 2013-01-06 13:25:56

Dane teleadresowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

Adres pocztowy:
56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 8

Strona www: 
 www.pcprgora.samorzady.pl

E-mail: 
pcprgora@powiatgora.pl

Tel./fax: 65/54328 96

REGON: 410390653
NIP:
6931852524

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze
– Bożena Merta