[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu


Dodano dnia 2013-01-06 16:57:43

Dane teleadresowe
Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu

Adres pocztowy:
56-215 Niechlów, Wroniniec 59

www.dpswroniniec.pl

Telefon: 65/543 65 95

Fax: 65/543 53 00

e-mail: sekretariat@dpswroniniec.pl

REGON: 410508020
NIP: 6991442994

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu – Piotr Grochowiak