[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

„Kwartalnik Górowski”


Dodano dnia 2013-02-08 10:09:46

"Kwartalnik Górowski" jest czasopismem poświęconym historii lokalnej. Wydawcami czasopisma są Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze i Towarzystwo Ziemi Górowskiej.
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono