[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

„Kwartalnik Górowski”


Dodano dnia 2013-02-08 10:09:46

"Kwartalnik Górowski" jest czasopismem poświęconym historii lokalnej. Wydawcami czasopisma są Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze i Towarzystwo Ziemi Górowskiej.
"Kwartalnik Górowski" Nr 54-55"Kwartalnik Górowski" Nr 54-55ierwszy numer tego czasopisma ukazał się w 2003 r.
"Kwartalnik Górowski" ukazuje się w wersji papierowej w nakładzie 150 egzemplarzy oraz zamieszczany jest w wersji elektronicznej na stronie Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze www.pcdn.edu.pl  w zakładce wydawnictwa.

Rok 2003

„Kwartalnik Górowski” Nr 1 
„Kwartalnik Górowski” Nr 2 
„Kwartalnik Górowski” Nr 3 
„Kwartalnik Górowski” Nr 4  
Rok 2004
„Kwartalnik Górowski” Nr 5 
„Kwartalnik Górowski” Nr 6 
„Kwartalnik Górowski” Nr 7  
„Kwartalnik Górowski” Nr 8
Rok 2005
„Kwartalnik Górowski” Nr 9 
„Kwartalnik Górowski” Nr 10
„Kwartalnik Górowski” Nr 11 
„Kwartalnik Górowski” Nr 12 
Rok 2006
„Kwartalnik Górowski” Nr 13 
„Kwartalnik Górowski” Nr 14 
„Kwartalnik Górowski” Nr 15 
„Kwartalnik Górowski” Nr 16 
Rok 2007
„Kwartalnik Górowski” Nr 17 
„Kwartalnik Górowski” Nr 18 
„Kwartalnik Górowski” Nr 19 
„Kwartalnik Górowski” Nr 20 
Rok 2008
„Kwartalnik Górowski” Nr 21 
„Kwartalnik Górowski” Nr 22 
„Kwartalnik Górowski” Nr 23 
„Kwartalnik Górowski” Nr 24 
„Kwartalnik Górowski” Nr 25 
Rok 2009
„Kwartalnik Górowski” Nr 26 
„Kwartalnik Górowski” Nr 27 
„Kwartalnik Górowski” Nr 28 
„Kwartalnik Górowski” Nr 29 
Rok 2010
„Kwartalnik Górowski” Nr 30 
„Kwartalnik Górowski” Nr 31 
„Kwartalnik Górowski” Nr 32 
„Kwartalnik Górowski” Nr 33  
Rok 2011
„Kwartalnik Górowski” Nr 34 
„Kwartalnik Górowski” Nr 35
„Kwartalnik Górowski” Nr 36  
„Kwartalnik Górowski” Nr 37 
Rok 2012
„Kwartalnik Górowski” Nr 38 
„Kwartalnik Górowski” Nr 39 
„Kwartalnik Górowski” Nr 40 
"Kwartalnik Górowski" Nr 41
Rok 2013
"Kwartalnik Górowski" Nr 42
"Kwartalnik Górowski" Nr 43
"Kwartalnik Górowski" Nr 44
"Kwartalnik Górowski" Nr 45
Rok 2014
"Kwartalnik Górowski" Nr 46
"Kwartalnik Górowski" Nr 47
"Kwartalnik Górowski" Nr 48
"Kwartalnik Górowski" Nr 49
Rok 2015
"Kwartalnik Górowski" Nr 50
"Kwartalnik Górowski" Nr 51
"Kwartalnik Górowski" Nr 52
"Kwartalnik Górowski" Nr 53
Rok 2016
"Kwartalnik Górowski" Nr 54-55
"Kwartalnik Górowski" Nr 56-57
Rok 2017

"Kwartalnik Górowski" Nr 58
"Kwartalnik Górowski" Nr 59
:Kwartalnik Górowski" Nr 60
"Kwartalnik Górowski" Nr 61
Rok 2018
"Kwartalnik Górowski" Nr 62
"Kwartalnik Górowski" Nr63-64
"Kwartalnik Górowski" Nr 65  - w przygotowaniu