[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Akty prawne


Dodano dnia 2010-09-09 14:19:40


404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono

Plik do pobrania: program_wspolpracy_2010_-_uchwala.pdf
Plik do pobrania: ustawa_prawo_o_stowarzyszeniach.pdf
Plik do pobrania: ustawa_o_fundacjach.pdf
Plik do pobrania: projekt_programu_wspolpracy_na_2011_rok.doc
Plik do pobrania: formularz_zgloszenia_zmian_do_projektu.doc
Plik do pobrania: protokol_z_konsultacji.pdf
Plik do pobrania: uchwala_rady_powiatu_nr_iv-23-11_z_9-02-2011_program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdf
Plik do pobrania: uchwala_w_sprawie_konsultowania_projektow_aktow_prawa_miejscowego.pdf
Plik do pobrania: uniewaznienie_uchwaly.doc
Plik do pobrania: sprawozdanie_z_programu_wspolpracy_za_2010_rok.pdf
Plik do pobrania: projekt_programu_wspolpracy_na_2012_r.pdf
Plik do pobrania: formularz_zgloszenia_zmian_do_projektu_programu_na_2012_rok.doc
Plik do pobrania: protokol_z_konsultacji_programu_wspolpracy_na_2012_rok.pdf
Plik do pobrania: program_wspolpracy_na_2012_rok_uchwala_nr_xi-69-11.pdf
Plik do pobrania: rozporzadzenie_ministra_sportu_-_ewidencja_klubow_sportowych.pdf
Plik do pobrania: projekt_programu_wspolpracy_na_2013_rok.doc
Plik do pobrania: formularz_zgloszenia_zmian_do_projektu_programu_na_2013_rok.doc
Plik do pobrania: protokol_z_konsultacji_programu_wspolpracy_na_2013_rok.pdf
Plik do pobrania: program_wspolpracy_na_2013_rok_uchwala_nr_xx-129-12.pdf
Plik do pobrania: sprawozdanie_z_realizacji_programu_wspolpracy_za_2012_rok.pdf
Plik do pobrania: projekt_programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2014_rok.doc
Plik do pobrania: formularz_zgloszenia_zmian_do_projektu_programu_na_2014_rok.doc
Plik do pobrania: protokol_z_konsultacji_programu_wspolpracy_na_2014_rok.pdf
Plik do pobrania: program_wspolpracy_na_2014_rok_uchwala_nr_xxviii-177-13.pdf
Plik do pobrania: uchwala_-_sprawozdanie_z__programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_za_2013_rok.do.pdf
Plik do pobrania: projekt_programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2015_rok.doc
Plik do pobrania: formularz_zgloszenia_zmian_do_projektu_programu_na_2015_rok.doc
Plik do pobrania: protokol_z_konsultacji_programu_wspolpracy_na_2015_rok.pdf
Plik do pobrania: program_wspolpracy_na_2015_rok_uchwala_nr_xxxvii-217-14.pdf
Plik do pobrania: sprawozdanie_z_programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_za_2014_rok.pdf
Plik do pobrania: projekt_programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi__na_2016_rok_doc..pdf
Plik do pobrania: formularz_zgloszenia_zmian_do_projektu_programu_na_2016_rok.doc
Plik do pobrania: protokol_z_konsultacji_programu_wspolpracy_na_2016_rok.pdf
Plik do pobrania: program_wspolpracy_na_2016_rok_-_uchwala_nr_ix-53-2105.pdf
Plik do pobrania: zmiana_uchwaly_-_program_wspolpracy_na_2016__rok_-_uchwala_nr_x-58-2015.pdf
Plik do pobrania: sprawozdanie_z_programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_za_2015_rok.pdf
Plik do pobrania: projekt_programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2017_rok.pdf
Plik do pobrania: formularz_zgloszenia_zmian_do_projektu_programu_na_2017_rok.doc
Plik do pobrania: protokol_z_konsultacji_programu_wspolpracy_na_2017_rok.pdf
Plik do pobrania: program_wspolpracy_na_2017_rok_uchwala_nr_xv_87_2016.pdf
Plik do pobrania: sprawozdanie_z_programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_za_2016_rok.pdf
Plik do pobrania: ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.doc
Plik do pobrania: projekt_programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2018_r..pdf
Plik do pobrania: formularz_zgloszenia_zmian_do_projektu_programu_na_2018_rok.doc
Plik do pobrania: protokol_z_konsultacji_programu_wspolpracy_na_2018_rok.pdf
Plik do pobrania: program_wspolpracy_na_2018_rok_uchwala_nr_xxii_129_2017.pdf
Plik do pobrania: sprawozdanie_z_programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_za_2017_rok.pdf
Plik do pobrania: projekt_programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2019_rok.pdf
Plik do pobrania: formularz_zgloszenia_zmian_do_projektu_programu_na_2019_rok.doc
Plik do pobrania: protokol_z_konsultacji_programu_wspolpracy_na_2019_rok.pdf
Plik do pobrania: program_wspolpracy_na_2019_rok_uchwala_nr_xxviii_173_2018.pdf
Plik do pobrania: sprawozdanie_z_programu_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_za_2018_rok.pdf
Plik do pobrania: projekt_program_wspolpracy_powiatu_gorowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2020_rok.doc
Plik do pobrania: formularz_zgloszenia_zmian_do_projektu_programu_na_2020_rok.doc
Plik do pobrania: protokol_z_konsultacji_programu_wspolpracy_na_2020_rok.pdf
Plik do pobrania: program_wspolpracy_na_2020_rok_uchwla_nr_xiii_94_2019.pdf