[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Informacje ogólne o programie


Dodano dnia 2013-09-17 13:06:56


„Dolnoślązak umie pływać” jest to pilotażowy program nauki pływania skierowany do uczniów III klas szkół podstawowych. W sumie w programie weźmie udział 360 dzieci z 4 powiatów.
Program realizowany jest przez Województwo Dolnośląskie wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Powiatami: Górowskim, Lwóweckim, Ząbkowickim i Złotoryjskim.
Całość projektu finansowana jest z funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz przy wsparciu Samorządów Lokalnych. Powiat Górowski wspiera realizację programu zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjno - promocyjnym.
Operatorem i realizatorem całości programu jest Dolnośląska Federacja Sportu.