[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Ubezpieczenie


Dodano dnia 2013-09-19 08:06:13


W poniżej załączonych plikach zamieszczamy kopie polis ubezpieczeniowych:
- polisa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej „PZU Sport”,
- polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy.

Zdjęcie: Ubezpieczenie Plik do pobrania: polisa_nw.pdf
Plik do pobrania: polisa_oc.pdf