[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Stara Góra


Dodano dnia 2010-10-13 08:35:37

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
Kościół św. Jakuba Apostoła

Świątynia filialna wzniesiona w XV wieku, przebudowana w XVI i XVIII wieku, natomiast restaurowana w XIX. Orientowany, murowany, jednonawowy gotycki budynek posiada poligonalnie zakończone prezbiterium, boczne, symetryczne kaplice oraz wieżę usytuowaną na zachodzie. Nad prezbiterium znajduje się sklepienie gwiaździste, natomiast nad nawą drewniane stropy z bogatym wystrojem malarskim. We wnętrzu znajdują się dwa barokowe ołtarze i ambona z XVIII wieku.