[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Ługach


Dodano dnia 2014-01-29 13:16:29


22 sierpnia 1787 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła. Budowano go w latach 1787-1788 z fundacji Fryderyka Wilhelma II.
W 1828 r. kościół otrzymał organy.
Do 1945r. był kościołem ewangelickim. Obsługiwał poza Ługami – Unisławice i Bartków.

Kościół halowy, murowany, założony na planie krzyża łacińskiego, gzymsy podokapowe przechodzące w kordonowe. Okna górne zamknięte półkoliście, wszystkie w prostokątnych płycinach. W elewacjach bocznych płytkie ryzality środkowe. Dach dwuspadowy kryty blachą. Od pd. wieża kwadratowa dzielona gzymsami. Okna górne i w wieży zamknięte półkoliście, wszystkie w prostokątnych płycinach. Na wieży hełm kopulasty kryty blachą, zwieńczony krzyżem na kuli. Wcześniej na iglicy z krzyżem znajdowała się chorągiewka z datą założenia świątyni.
Na placu przed kościołem zlokalizowany jest pomnik poległych w I wojnie światowej żołnierzy niemieckich, ok. 1920, obelisk kamienny ustawiony na 3 stopniowym cokole. Od pd. napis reliefem wklęsłym, dość zatarty, na ściankach bocznych Krzyże Żelazne.

2 czerwca 1972 r. kościół został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1105/2052

Obecnie jest to kościół filialny rzymskokatolickiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Korzeńsku – dekanat Prusice.