[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Pomnik poległych w I wojnie światowej w Sądowlu


Dodano dnia 2014-01-31 19:25:51


Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej zlokalizowany jest obok kościoła pw. NMP Królowej Świata w Sądowlu.
Kamienny pomnik zwieńczony jest rzeźbą hełmu i dębowej gałązki.
Napisy zostały wykonane reliefem wklęsłym.

Na frontowej ścianie, w jej górnej części znajduje się napis:
Es starben den Heldentod fűr Kőnig Und Vaterland
(Zmarli bohaterską śmiercią dla Króla i Ojczyzny)

Poniżej znajduje się inskrypcja z nazwiskami mieszkańców trzech okolicznych wsi - Sądowla, Bełcza Górnego oraz Wierzowic Wielkich, poległych w czasie I wojny światowej:

aus Tschistey = Sandewalde

August Pietsch gef. 7.7.1916
Richard Drieschner gef. 27.2.1917
Paul Karsch gef. 27.3.1917
Konrad Gregor gef. 30.11.1917
Paul Kortylack gef. 1.5.1918
Hermann Geldner gest. 10.7.1918
_________________

Karl Gäbel gef. 8.10.1914
Konrad Dietrich vm. 15.3.1915
Martin Stürmer. gef. 12.9.1915
Alfred Birnbaum gef. 13.7.1916

aus Hochbeltsch

Otto Eitner gef. 28.8.1914
Paul Schneider gef. 9.4.1915
Max Eckert gest. 15.5.1915
Gustav Grossert gest. 27.9.1915
Wilhelm Pohl gef. 20.3.1916
Wilhelm Ibsch gef. 24.7.1916
Otto Eckert gef. 8.3.1917
Max Jackob gest. 21.8.1917
Max Schubert gef. 9.6.1918
Otto Kaiser gef. 15.7.1918
Paul Scharte vm. 18.8.1918
Albert Kutzner gef. 11.10.1918

aus Groß Wiersewitz

Paul Wuttke gef. 22.8.1914
Paul Mende gef. 21.2.1915
Otto Seidel vm. 15.7.1915
Robert Guroll gef. 20.7.1915
Bruno Stritzke gef. 10.1.1916
Richard Tesche gef. 2.2.1916
Richard Kutzner gef. 9.3.1916
Paul Schilaske gef. 16.7.1916
Hugo Poinke gef. 17.7.1916
Karl Sack gef. 10.8.1916
Hermann Gierscher gest. 2.4.1917
Paul Kaiser gef. 9.5.1917
Paul Gierscher vm. 30.6.1917
Adolf Kaiser vm. 9.10.1917
Erich Sack gef. 21.3.1918
Hermann Handke gef. 8.4.1918
Hermann Goldmann gef. 28.5.1918
Otto Wuttig gef. 19.7.1918

W dolnej części znajduje się napis (część napisu niekompletna – odprysk kamienia):

Ihren gefallenen H… (
(Naszym poległym bohaterom

in Dankbarkeit gewidmet von ….  Gemeinden
(w dowód wdzięczności mieszkańcy

Tschistey-Sandewalde, Hochbeltsch u. Gr. Wiersewitz
(Sądowla, Bełcza Górnego i Wierzowic Wielkich)

Pod spodem umieszczony został Krzyż Żelazny.
Całość pomnika dobrze zachowana.