[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Obwieszczenie Starosty Górowskiego


Dodano dnia 2014-09-05 10:41:51

Obwieszczenie Starosty Górowskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie okręgów wyborczych powiatu górowskiego.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GÓROWSKIEGO

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014r.

W SPRAWIE OKRĘGÓW WYBORCZYCH POWIATU GÓROWSKIEGONa podstawie art.422 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr 8/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie podziału Powiatu Górowskiego na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz o liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyborów do Rady Powiatu Górowskiego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych

w okręgu
1 Miasto i Gmina Góra 9
2 Miasto i Gmina Wąsosz 3
3 Gmina Jemielno i Gmina Niechlów 3

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Górze:STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE

56-200 GÓRA, ul. MICKIEWICZA 1

Pokój 33 (II piętro) telefon: 65/544 39 38Starosta Górowski

(-) Piotr WołowiczW poniżej załączonym pliku zamieszczono obwieszczenie