[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Fauna Powiatu Górowskiego


Dodano dnia 2015-01-14 11:28:01

Ochronie gatunkowej zwierząt podlegają 32 gatunki owadów, 21 gatunków ryb, 7 gatunków płazów, wszystkie gatunki gadów oraz większość rodzimych ptaków i ssaków a także część skorupiaków i mięczaków. Ptaki i ssaki łowne chronione są odrębnymi przepisami - prawem łowieckim.
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono