[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Lekarze specjaliści 2015


Dodano dnia 2015-03-06 09:09:15


Na terenie Powiatu Górowskiego w umowach u świadczeniodawców, którzy posiadają podpisaną z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, w poszczególnych rodzajach świadczeń, wykazani są następujący lekarze posiadający II stopień specjalizacji - według stanu na dzień 6 lutego 2015 r. (patrz na załączony poniżej plik pdf).

Szczegółowe informacje o poszczególnych świadczeniodawcach oraz zakresie działalności leczniczej znajdują się w:
- Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
- wyszukiwarkach NFZ Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu