[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Lekarze specjaliści 2016


Dodano dnia 2016-04-08 10:17:22

Na terenie Powiatu Górowskiego w umowach u świadczeniodawców, którzy posiadają podpisaną z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, wykazani są lekarze specjaliści POZ (patrz na załączony poniżej plik pdf sporządzony na podstawie informacji Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu).
Szczegółowe informacje o poszczególnych świadczeniodawcach oraz zakresie działalności leczniczej znajdują się w:
- Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
- wyszukiwarkach NFZ Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu

Plik do pobrania: lekarze_specjalisci_2016.pdf