[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.


Dodano dnia 2018-01-25 10:38:40

Powiat Górowski, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm. ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono

Plik do pobrania: plan_potepowan_na_2018_r..pdf