[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wykaz klauzul informacyjnych


Dodano dnia 2019-07-05 10:36:05

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Górze
Klauzule informacyjne - Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Klauzule informacyjne - Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska

Klauzule informacyjne - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Klauzule informacyjne - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Klauzule informacyjne - Stanowisko ds. zamówien publicznych