[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania


Dodano dnia 2018-08-14 13:35:25

Zamawiający - Powiat Górowski zawiadamia o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na zadanie - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni: Droga powiatowa 1113D Wąsosz – Płoski od km 2+744 do km 3+544 = 0,8km, Naprawa przełomu nawierzchni: Droga powiatowa 1113D Wąsosz – Płoski od km 2+656 do km 2+723 = 0,06km”
404 Kategorii nie znaleziono

Przepraszamy strony nie odnaleziono
Prosimy o kontakt

404 Kategorii nie znaleziono