[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano dnia 2018-08-17 12:05:30

Zamawiający - Powiat Górowski informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie - „Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni : Droga powiatowa 1067D Radosław-Nowa Wioska od km 0+000 do km 2+970