[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wzór oferty


Dodano dnia 2018-11-19 13:59:55


Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).


Plik do pobrania: wzor_oferty.doc